Logistiek Advies op maat

Adviesbureau en kennispartner
Logistiek adviesbureau IWS is een kennispartner voor kleine, middelgrote bedrijven en multinationals op het gebied van supply chain, logistiek, bouw- en projectmanagement en engineering.

Een greep uit mijn portfolio: GXO, Cool-Bleu, ID Logistics, H&M, Primark, Suffel GmbH, Guess, ASK-Romein, Lidl, Cor Verkolf, Stow, AR-Restant UK, Dexion, DSV, Nutricia, Bito, Apotheke Shop, Swisslog etc.

Logistiek adviesbureau IWS Handling Benelux heeft in de loop der jaren veel fraaie projecten en organisaties mogen begeleiden.

Uw ambities is onze drijfveer.

De magazijnstelling in de bouwregelgeving.

Een magazijnstelling wordt in de bouwregelgeving aangeduid als een bouwwerk, geen gebouw zijnde. Bij het herinrichten van uw magazijn is de kans heel groot dat u in de werkingssfeer van een omgevingsvergunning verkeert. In het bouwbesluit zijn voorschriften voor een brandveilig gebruik van magazijnstellingen opgenomen.
Recent is het bouwbesluit gewijzigd. Verder is er Europese regelgeving rond CE-markering staalconstructies in de maak. Kortom: alle aanleiding om als branche ons te buigen over de magazijnstelling en de regelgeving.

Het Bouwbesluit 2012 geeft o.a. bouwtechnische eisen en gebruikseisen voor gebouwen en bouwwerken. Het Bouwbesluit is ook van toepassing op (grote) magazijnstellingen. Magazijnstellingen moeten voldoen aan constructie eisen. Met Europese, geharmoniseerde normen en nationale normen kan worden aangetoond dat de constructie voldoet aan de eisen voor constructieve veiligheid.

Voor de veiligheid is van belang dat in de praktijk wordt toegezien op een juiste constructie en gebruik.