Slijtage bescherming voor Heftruck vorken

Uitgelicht

Wij laten niets slepen!
Anti slijtage ring voorkomt slijtage aan de heftruck-vorken door instelbare mastverlaging.

Passend voor standaard, duplex en triplex masten

  • Bandenslijtage = vorken slijtage
  • Gesplitte uitvoering voor gemakkelijke montage achteraf
  • Ter vermijding van slijtage aan heftruckvorken en voorzet apparatuur
  • Te monteren zonder uitbouw van de mast cilinder binnen 10 minuten

Inbouw:

Stap 1 Stap 2 Stap 3
Technische gegevens voor montage op Linde Heftrucks

De magazijnstelling in de bouwregelgeving.

Een magazijnstelling wordt in de bouwregelgeving aangeduid als een bouwwerk, geen gebouw zijnde. Bij het herinrichten van uw magazijn is de kans heel groot dat u in de werkingssfeer van een omgevingsvergunning verkeert. In het bouwbesluit zijn voorschriften voor een brandveilig gebruik van magazijnstellingen opgenomen.
Recent is het bouwbesluit gewijzigd. Verder is er Europese regelgeving rond CE-markering staalconstructies in de maak. Kortom: alle aanleiding om als branche ons te buigen over de magazijnstelling en de regelgeving.

Het Bouwbesluit 2012 geeft o.a. bouwtechnische eisen en gebruikseisen voor gebouwen en bouwwerken. Het Bouwbesluit is ook van toepassing op (grote) magazijnstellingen. Magazijnstellingen moeten voldoen aan constructie eisen. Met Europese, geharmoniseerde normen en nationale normen kan worden aangetoond dat de constructie voldoet aan de eisen voor constructieve veiligheid.

Voor de veiligheid is van belang dat in de praktijk wordt toegezien op een juiste constructie en gebruik.